Robot 3 trục phục vụ ngành điện tử

Robot 3 trục đảm nhận các công việc:

  • Gắp thả sản phẩm
  • Bôi keo
  • Kiểm tra sản phẩm

Ưu điểm tốc độ cao, độ chính xác cao, năng suất ổn định nên robot 3 trục được sử dụng rộng rãi để thay thế công nhân trong các công đoạn sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ!

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *